Şəmkir çay Su anbarı və magistiral kanalların istismarı idarəsinin rəisi Vaqif Məmmədov öz işinin öhtəsindən layiqincə gəlir


Müdriklər demişkən, "xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Şəmkir çay Su Anbarı və magistiral kanalların istismarı idarəsinin rəisi Vaqif Məmmədovdur.

Şəmkir çay Su Anbarı və magistiral kanalların istismarı idarəsinin rəisi Vaqif Məmmədov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Vaqif Məmmədov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Vaqif Məmmədov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Vaqif Məmmədovdan danışdılar yaxşı ki, Vaqif Məmmədov Şəmkir çay Su Anbarı və magistiral kanalların istismarı idarəsinin rəisi təyin olunub… Vaqif Məmmədov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….
 
Vaqif Məmmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyikmizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Vaqif Məmmədov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Vaqif Məmmədov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Vaqif Məmmədov ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Vaqif Məmmədovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Vaqif Məmmədov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Vaqif Məmmədov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Şəmkir çay Su Anbarı və magistiral kanalların istismarı idarəsinin rəisi kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Vaqif Məmmədov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Vaqif Məmmədovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.
 3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər idarəsinin rəisi Elnur Cəlilov hər zaman özünü doğrultmağı bacarıb
 
 
Əgər insan doğru-düzgün bir yoldadırsa, heç vaxt ona zaval olmur. Gördüklərim, eşitdiklərim məni bu qənaətə gətirib ki, 3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər idarəsinin rəisi Elnur Cəlilov xalqının, dövlətinin etimad və etibarını qazanmağı bacara bilmişdir. Rəhbərlik xüsusiyyətini, xarakterini insana daşıdığı vəzifə yox, o vəzifəyə layiq olan insan özü qazandırır. O, insanın xarakterində, bütövlüyündə, bir sözlə, işi ilə əməlinin vəhdətində olmalıdır. Əgər sən insanların istəyini və sevgisini qazanmaq istəyirsənsə ilk növbədə onlarla səmimi olmalısan…
 
Elnur Cəlilov öz əqidəsinə, məsləkinə və vicdanına layiq hərəkət edən hər kəsə nümunə kimi təqdim olunan bir insandır. O, öz peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə diqqət cəkən vəzifə sahibidir. Bu şəxs özündə elə bir xarakterik xüsusiyyəti cəmləşdirən məmurdur ki, o, hər bir ehtiyacı olana köməklik göstərməyi, xeyirxah addımlar atmağı sanki özü üçün əsas amal hesab edir. Onu tanıyan, ona bağlı olan hər kəs bilir ki, qəlbində Vətəninə sonsuz məhəbbət hissi, xalqına bağlılıq duyğusu gəzdirən, hər kəsin problemini özünün şəxsi problemi hesab edən bu şəxs, bu gün də həyata keçirdiyi peşəkar idarəçiliyi ilə fərqlənən vəzifə sahibidir.
 
Xarakter etibarilə sadə təbiətlidir, mehribançılığı sevən bir insandır. Hələ gənc yaşlarından halallıgı hər şeydən uca tutmaga çalışan, dosta-tanışa qarşı etibarlılıq nümayiş etdirən, bir sözlə özündə əsl insani keyfiyyətləri cəmləşdirən bu şəxsin belə bir amallar uğrunda yorulmadan çalışması, məhz onun kamil bir şəxs olaraq formalaşmasına təsir edən əsas səbəblər olub. O, bu gün də elə bir addımlar atır ki, o, son anda hər kəsin rəğbət hissini qazana bilir. Bütün bunlardan əlavə, adı çəkilən bu şəxs əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunan siyasi kursa sadiq olduğunu, məhz əməli addımları ilə sübuta yetirir. Belə ki, onun heç bir təmənna, hansısa maraq güdmədən Prezident İlham Əliyevə, dövlətimizə və dövlətçiliyimizə sadiq olması hər kəsə bəlli olan həqiqətlərdir. Fakt budur ki, Elnur Cəlilov elə bir sağlam təfəkkürə, elə bir saf əqidəyə sahib olan məmurdur ki, onu heç bir qüvvə tutduğu yolundan döndərə bilməz.
 
Elnur müəllim yüksək savada və dünyagörüşə malik olan vəzifə sahibidir. Məhz, belə bir səbəbdəndir ki, o, istənilən vəziyyətlə bağlı zamanında düzgün qərar qəbul etməyi bacarır və lazımi uğurları əldə edir. Bu şəxsin hər zaman rəhbərliyin verdiyi tapşırıq və tövsiyyələri həyata keçirdiyi idarəçiliyində əsas tutması haqda da müfəssəl məlumatlara malikik. Xarakterik xüsusiyyətində sadəliyi, hər kəsə qarşı yanaşmasında yüksək insani münasibəti üstün tutması Elnur Cəlilova məhz hər an başucalığı gətirməkdədir. Bu gün o, insanlara diqqət və qayğı ilə yanaşır, hər kəsə probleminin həlli istiqamətində lazım olan köməkliyini göstərir.
 
Hansı sahədə çalışıbsa, hər zaman özünü doğrultmağı bacarıb. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, çox hörmətli Elnur Cəlilovun əsas amalı dövlətimizə və dövlətçiliyimizə, həmçinin xalqımıza ləyaqətlə xidmət etmək olduğundan, bu gün o, yeni-yeni uğurlu addımlarını atmaqda davam edir.
 
3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər idarəsinin rəisi Elnur Cəlilov ictimaiyyət tərəfindən sevilir, hörmətlə qəbul edilir. Çünki o, bu vəzifəyə təsadüfi gəlməyib. Çünki o, ömrü boyu hansısa post uğrunda mübarizə aparmayıb.
 
Ona etibar edilən bütün işlərdə Elnur müəllim özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Elnur müəllimə dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.
 

 İmişli rayon Ziyalımız və sahibkarımız Məhərrəmov İlham Mustafa oğluna dövlət və dövlətçiliyimizə verdiyi əvəzsiz xidmətlərinə görə təşəkkür edirik

 

 

Bu gün yazımıza Ulu Öndər Heydər Əliyevin məşhur bir sözü ilə başlamaq istəyirəm.

 

"Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur" deyən Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafını məhz Sahibkarlıq sahəsi ilə bağlı olduğunu vurğulayırdı.

 

Ulu Öndərin müəyyən etdiyi və onun rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən sahibkarlığın inkişaf strategiyası dövlət-sahibkar münasibətlərində xeyli irəliləyiş əldə olunmasına şərait yaratdı. Ümumilli liderin hələ o dönəmdə əsasını qoyduğu sahibkarlıq sahəsi bu gündə ölkəmizdə günü-gündən inkişaf edir.

Bu gün haqqında danışmaq istədiyim sahibkarda öz işinin peşəkarıdır. Söhbət Məhərrəmov İlham Mustafa oğlundan gedir. İmişli rayon Ziyalımız və sahibkarımız  25.08.1984-cü ildə anadan olmuşdur.

 

İlham müəllim xeyriyyəçilik əməlləri ilə də tanınır. Kömək edib, el tutduğu insanların sayı hesabı yoxdur. 44 günlük Vətən müharibəsində əsgərlərimizə yüksək diqqət və qayğı göstərmiş, maddi və mənəvi hər zaman onlara dəstək olmuşdur.

 

İlham müəllim özü də bu gün şəhid və qazi ailələrinə hər daim dəstək olur, onların problemlərinə öz növbəsində əlindən gəldiyi qədər yardım etməyə çalışır.

Ümumiyyətlə o, insanlara göstərdiyi qayğıkeşliyi, diqqəti ilə sayılıb seçilən bir insandır.


O, böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır! Yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir! O, həmçinin ani və düzgün qərar qəbul edən insanlardandı!
 
Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən İlham müəllimin böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi! İnsanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

 

Bizdə öz növbəmizdə Direktorumuz Zaur müəllim başda olmaqla Redaksiyamız adından İlham müəllimə dövlət və dövlətçiliyimizə verdiyi əvəzsiz xidmətlərinə görə təşəkkür edir, ona uzun və sağlam ömür arzu edirik.


 

 

 
 
 Sahibkar Zahid Əlirza oğlu Rzayevə dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik
 
 
 
Hər bir şəxs özünün keçdiyi həyat yoluna nəzər salanda, unudulmaz və xoş xatirələrə dönmüş anlarını, günlərini xəyalından keçirəndə istər-istəməz kimlərlə ünsiyyət saxladığı, kimlərlə yoldaşlıq və dostluq etdiyi insanlar göz önünə gəlir. Elə insanlar var ki, onların həyatı, fəaliyyəti elinə, xalqına, vətəninə xidmətə həsr olunur. Müdriklər demişkən, "xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür". Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik.
 
Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Saatlı rayonu, sahibkarlıqla məşğul olan, şəhid ailələrinə və qazilərə hörmət bəsləyən Zahid Əlirza oğlu Rzayevdir.
 
Zahid müəllim 44 günlük Vətən müharibəsində ordumuza maddi və mənəvi hər cür köməklik göstərmişdir. Şəhid və qazi ailələrinə bu gün də əlindən gəldiyi qədər köməklik göstərir.
 
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Zahid müəllim bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Kömək  etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.
Sorğu apardıq ağız dolusu Zahid müəllimdən danışdılar. O, öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır. Heç bir qüvvə onu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.
 
O, böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır! Zahid müəllim həmçinin yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir! Ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!
 
Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Zahid müəllimin böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi! O, insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır! Zahid müəllim bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir.
 
Ona etibar edilən bütün işlərdə Zahid müəllim özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Zahid müəllimə dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.
 SAATLI SUVARMA SİSTEMLƏRİ idarəsinin rəisi Tahir Əlirza oğlu Rzayevə dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik!
 
Zaman tarixi şəxsiyyətlər, böyük xeyriyyəçilər, dahi insanlar yetişdirir. Bu böyük şəxsiyyətlər həyatlarını xalqının və dövlətinin inkişfına xidmət üzərində qururlar. Belə şəxsiyyətlər illər əsrləri əvəz etsə də heç zaman unudulmurlar. Hər zaman insanların yadddaşında, ürəklərində yaşayırlar. 
 
Haqqında danışmaq istədiyimiz SAATLI SUVARMA SİSTEMLƏRİ idarəsinin rəisi Tahir Əlirza oğlu Rzayev də məhz bu xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən bir insandır.
 
Bir müddət bundan öncə Tahir müəllimin fəaliyyət göstərdiyi ərazidə olmağımız, yerli sakinlərdən bəziləri ilə etdiyimiz söz-söhbətlər, ümumi müşahidlərimiz və s. bizdə belə bir qənaətin formalaşmasına səbəb oldu ki, o, üzərinə düşən vəzifəsini lazımınca yerinə yetirən, üzərinə düşən öhdəliklərin, tapşırıqların həllinə çalışan, ələlxüsus sadə sakinlərin yanında olan şəxsdir. Bu kimi göstəriciləri özündə cəmləşdirən, həyata keçirdiyi müdrik idarəçiliyin varlığı səbəbindən kənd sakinlərinin rəğbət hissini qazanan Tahir müəllimın adı hal-hazırda hər kəs tərəfindən hörmət və rəğbət hissi ilə çəkilir.
 
O, öz peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə ad-san çıxaran vəzifə sahibidir. Bu şəxs haqqında lazımi məlumatları əldə etdikdə o da bəlli olur ki, Tahir müəllim özündə elə bir xarakterik xüsusiyyəti cəmləşdirən vəzifə sahibidir ki, o, hər kəsə əl tutmağı, köməklik göstərməyi, xeyirxah addımlar atmağı, sanki özü üçün əsas amal hesab edir. Onu tanıyan, ona bağlı olan hər kəs onu da bilir ki, qəlbində Vətəninə məhəbbət hissi, xalqına bağlılıq duyğusu gəzdirən, hər kəsin problemini özünün şəxsi problemi hesab edən bu şəxs, bu gün də həyata keçirdiyi peşəkar idarəçiliyi ilə fərqlənən vəzifə sahibidir.
 
O, öz isgüzarlığı ilə tanınır və seçilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır. Heç bir qüvvə onu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.
 
O, böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır! Tahir müəllim həmçinin yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir! Ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı! Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Tahir müəllimin böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!
 
Tahir müəllimin həyat səlnaməsinə nəzər salanda görürükki o hər zaman işinin öhdəsindən layiqincə gəlmiş, həm rəhbərliyin və həmdə rəhbərlik etdiyi kollektivin rəğbətini qazanmışdır. O, hər zaman bir rəhbər kimi öz işində pirinsipial qətiyyətli və dürüst mövqe tutmuşdur . Bizdə təcrübəli bir KİV rəhbəri kimi belə sadə insanlarımızla qürur duymuşuq, fəxr etmişik.
 
Bizdə hörmətli Tahir müəllimə dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.

Valideynlər qiymətlərdən şikayətlənirlər: Repetitor hazırlığı neçəyə başa gəlir? - VİDEO


Valideynlər dərsdən əlavə hazırlıqların qiymətlərinin baha olmasından narazıdırlar.

"Fərdi dərsləri 100-150, qrup dərsləri isə 50-60 manatdır”, - deyə valideynlər qeyd ediblər.

Məsələ ilə bağlı Baku TV repetitorluqla məşğul olan müəllimlərdən bir neçəsi ilə əlaqə saxlayıb.

Müəllimlər artıq fərdi hazırlıq üçün yer olmadığını bildirirlər.

Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:


Bu günün hava PROQNOZU - yağış yağacaq, külək əsəcək


Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək.

Bu barədə Publika.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21° isti, gündüz 22-26° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 55-65 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19° isti, gündüz 23-28° isti, dağlarda gecə 3-7° isti, gündüz 7-12° isti olacaq.
Füzulinin daha 73 sakini doğma yurda qayıdırAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir.

APA xəbər verir ki, sentyabr 15-də növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı "Qobu Park-3” yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 25 ailə - 73 nəfər köçürülüb.

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı Zəfər nəticəsində məcburi köçkünlərin 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurdlarına qayıtmasına imkan yaranıb.

Daha da gözəlləşən və abadlaşan Füzuli şəhərinin sakinləri hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, torpaqlarımızı işğaldan qurtaran rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizi böyük ehtiramla yad ediblər.

Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar.

Bununla da Füzuli şəhərində 144 ailə, yəni 514 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.

Köçürülənlər əsasən, Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisində, tikintisi yarımçıq qalmış bina, yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşanlardır.
Bu gün Azərbaycanda Bilik GünüdürBu gün Azərbaycanda Bilik Günü kimi qeyd olunur.

Oxu.Az xatırladır ki, 2004-cü ilə qədər Bilik Günü sentyabrın 1-nə təsadüf edirdi.

Lakin Prezident İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanına əsasən, Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində dərslərin 15 sentyabrdan başlanması qərara alınıb.

Beləliklə, həmin gün Bilik Günü kimi qeyd olunub.

Qeyd edək ki, 2023/2024-cü tədris ilində ümumilikdə 1,6 milyon şagird təhsil alacaq. 114 484 şagird məktəbəqədər təhsilə cəlb olunacaq. 135 000 şagird birinci sinifdə təhsil alacaq. 80 273 şagird məktəbəhazırlıq qruplarında tədrisə cəlb olunacaq.
Loqosuz forma geyinən şagirdlər məktəbə BURAXILMAYACAQLAR? - RƏSMİ AÇIQLAMA


Məktəbli formaları ilə bağlı daha bir problem ortaya çıxıb. Belə ki, bəzi məktəb direktorları valideynlərdən tələb edib ki, övladlarına məhz üzərində məktəbin loqosu olan geyimlər alsınlar.

Publika.az xəbər verir ki, yeni tədris ilinə bir gün qalmış belə bir tələblə qarşılaşan valideynlər çıxılmaz durumda qalıblar. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə etiraz dolu paylaşımlar edən valideynlər loqolu geyim tələbinin anlamını çözə bilməyiblər.

Aydındır ki, məktəbli formalarının seçilməsi ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurasının qərarı ilə müəyyən edilir.

Amma formanın üzərində məktəb loqosunun olmamasına görə şagirdin dərsə buraxılmaması nə dərəcədə doğrudur?

Məsələ ilə bağlı Bizim.media-ya danışan Elm və Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valehov bildirib ki, məktəbin adının məktəbli formasının üzərində olmasının hər hansı bir ziyanı yoxdur:

"Loqo məktəblərin seçilməsi və ya bir-birilərini tanıması baxımından niyə də pis olsun ki? Bu, normal haldır və həmin loqo adi yapışqan kimi geyimin üzərinə vurula bilər. Bəzən loqo məktəbli geyiminin üzərinə tikilmir”.

Bakı Tikiş Evinin satış müdiri Etibar Əzimov isə, ümumiyyətlə, loqolu məktəb forması istehsal etmədiklərini qeyd edib:

"Bizdə heç bir məktəbin loqosu hazırlanmır. Loqo məktəbin öz işidir və onu məktəb vurur. Bizdə loqo ilə məktəbli forması tikilmir. Nə də hansısa məktəbdən sifariş alırıq”, - deyə Etibar Əzimov əlavə edib.
Axtarış
Xəbər lenti
Reklam